Pokoje do wynajęcia "GAMA" - Kuziel Monika - Szczawnik 36, 33-370 Muszyna, tel.018 471 48 22, 603 858 299
GAMA Szczawnik - nowe eleganckie pokoje
Wieś Szczawnik:
 
SZCZAWNIK

Wieś położona w dolinie potoku o tej samej nazwie. Pierwsza lokacja na prawie magdeburskim miała miejsce w XIV w., o czym wspomina w dokumencie z dnia 5 VIII 1391 r. król Władysław Jagiełło. W 1575 r. następuje powtórna kolonizacja na prawie wołoskim. Biskup J. Konarski dał pozwolenie na osadzanie się Waskowi Wołochowi. Podobnie jak w innych wsiach tego regionu ludność Szczawnika była wyznania greckokatolickiego. Pierwszą parafię tegoż wyznania uposażył bp M. Szyszkowski w 1624 r.

Muszyna, pokoje do wynajecia
 
  Cerkiew p. w. św. Demetriusza, którą można oglądać obecnie, zbudowana została w 1841 r. drewniana, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Trójdzielna, jednonawowa, wnętrze nakryte pozornymi sklepieniami zwierciadlanymi (nawa i prezbiterium). Dachy łamane, podbite gontem, kryte blachą. Budynek wieńczą trzy baniaste wieżyczki. Wewnątrz zachował się wystrój cerkiewny, z którego na szczególne zainteresowanie zasługuje ikonostas z przełomu XVIII i XIX w.- z kompletem ikon oraz dwa ołtarze boczne z XVIII w. Również poszczególne ikony- "Chrystus Pantokrator" z XVII w. i "Ukrzyżowanie" w rzeźbionych ramach z 1722 r.- warte są obejrzenia. Dzwon cerkiewny odlany został w 1707 r. Aktualnie cerkiew pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego pod tym samym wezwanie. W Szczawniku znajduje się również kilka zabytkowych kapliczek (nad wsią- w drodze na Pustą Wielką, pośrodku wsi oraz w pobliżu hali). W wiosce tej zachowała się wiele świeckich zabytkowych kultury łemkowskiej, takich jak drewniane spichlerze zrębowe, stajnie i murowane piwnice. W okolicy Szczawnika, na głębokości 150-3000 m., występują źródła mineralne. Wody te składem swoim przypominają krynickie zubry. Wieś położona na wysokości 520-600 m., najbliższe szczyty do Runek (1080 m.) i Jaworzyna (1114 m.).